جهت دريافت دستورالعمل هاي ابلاغي ار سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حوزه ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي بر روي لينك هاي زير كليك نماييد. ارزيابي ريسك مواجهه با مواد شيميايي واكنش در شرايط اضطراري معاينات شغلي مديريت سبز مديريت ريسك مجوز انجام كار كميته تخصصي انرژي غرامت بيماريهاي شغلي جمع آوري و

جهت دريافت فايل درس آموزي هاي مختلف، روي عنوان لينك ها كيك نماييد. انفجار دیگ بخار برق گرفتگی تجهیزات اضطراری تعمیر آسانسور -مسمومیت منو اکسید سقوط افراد-حریق سقوط اشیا سقوط از ارتفاع حریق حریق در خطوط تولید تعمیر آسانسور -مسمومیت منو اکسید      

واگذاری اداره امور شهرکها

شهرک های صنعتی غیر دولتی

پروژه های در دست اجرا عمرانی

نظارت بر اجرا پروژه های عمرانی

امکان سنجی طرح های توسعه

اقدامات زیست محیطی

امکانات زیربنایی شهرکها

صفحه 1 از 11