با عنایت به شناسنامه دار کردن واحدهای انبار و مراکز نگهداری کالا موضوع مواد ۲۲ الی ۲۷ آیین نامه اجرایی مواد ۶ و ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، ضرورت دارد اطلاعات مراکز نگهداری کالا (انبار) در سامانه جامع انبارها به نشانی اینترنتی www.nwms.ir   ثبت گردد.

  قابل توجه  فعالان اقتصادی  و اعضاء محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و‌کشاورزی گرگان علاقمند به صادرات و همکاری با کشور های افغانستان و آذربایجان

تولیدکنندگان محترم با عنایت به امکان افت فشار و قطع گاز در فصل سرد سال، ضرورت دارد نسبت به ذخیره سازی و دوگانه سوزی سوخت مصرفی و اقدام نمایید.  

صفحه 1 از 11