صنعتگر محترم/با عنایت به خشکسالی و کمبود تولید برق و افزایش برق مصرفی به ویژه در ساعات اوج بار، خواهشمند است نسبت به کاهش مصرف در زمان اوج بار ( ساعت ۱۲ الی ۱۶) اقدام فرمایید.

گرگان  میدان ملاقاتی ملاقاتی ۶ بهزیستی ۱ شرکت شهرک های صنعتی گلستان تلفن ۳۲۲۵۱۶۰۸ الی ۱۱ فاکس مدیریت: ۳۲۳۳۳۷۲۱ تلفن دفتر مدیریت: ۳۲۳۴۵۰۴۱      

صفحه 1 از 11