پرسش های متداول

download

صنایعی که می توانند در شهرکها مستقر شوند کدامند؟
در شهرکهای صنعتی عمومی تقریبا تمامی رشته های فعالیت صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی فقط رشته های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار در آن را دارند .

مدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟ صدور جواز تاسیس نیازمند مدرک خاصی نیست و با مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه و تکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.

برای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟ به بخش راهنمای متقاضیان ، نحوه تخصیص زمین مراجعه نمائید.

موضوع قرارداد منعقده با متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی چیست؟ هر متقاضی به تناسب وسعت و موقعیت زمینی که به او تخصیص می یابد ، باید سهمی از هزینه های ساخت و ساز شهرک صنعتی را بپردازد. این سهم را بهای حق بهره برداری(انتفاع) از تاسیسات و امکانات می نامند. بهای حق بهره برداری به صورت نقد و اقساط دریافت می شود. بنابراین موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداری می باشد. به منظور کمک به متقاضی ، بهای زمین تخصیصی پس از به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی از او جداگانه دریافت می شود.

آیا به مبلغ قرارداد تخفیف نیز داده می شود؟درصورتیکه طرف قرارداد پیش از خاتمه اقساط موفق به دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن مربوطه گردد مشروط بر اینکه ۳۰ درصد ( در استانهای شمالی ۴۰ درصد) زمین را به زیربنا اختصاص داده شود با تشخیص هیات مدیره استان از پرداخت تمام و یا بخشی از اقساط معاف می شود.

در چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟ در زمانی که طرف قرارداد پروانه ساختمان و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاریهای مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و casino online نواحی صنعتی دارند؟ این شهرکهای صنعتی به تصویب هیات دولت رسیده اند و تحت نظارت دولت می باشند و از مقررات و سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. دفترچه های قرارداد تخصیص زمین در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

برای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان جه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟ در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنایع و معادن استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف موسسات کوچک و متوسط را لطفا بفرمائید. معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط ، تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک : زیر ۵۰ نفر کارکن و برای صنایع متوسط : زیر ۲۵۰ نفر کارکن.

آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟ انتقال زمین صنعتی خام به غیر ، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین بنا احداث کرده باشد یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز شرکت شهرکهای صنعتی استان با رعایت مقررات مربوط می تواند نسبت به انتقال حقوق خود که در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید.

آیا می توان در شهرکهای صنعتی فعالیت اقتصادی غیر صنعتی نظیر پرورش آبزیان ، طیور و کشاورزی و کشت و صنعت … راه اندازی نمود؟ اگر بتوان از آنها به عنوان تولید صنعتی یاد نمود با تشخیص هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان تخصیص زمین به طرح های مذکور بلا اشکال خواهد بود. ارائه خدمات صنعتی و هرگونه خدماتی اعم از مالی ، فنی ، علمی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و … که برطرف کننده نیاز واحدهای صنعتی باشد با کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح بلا مانع می باشد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *