قیمت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان

قیمت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان – سه ماهه اول سال ۹۵

ردیف شهرستان شهرک/ناحیه صنعتی قیمت(ریال) شرایط پرداخت قطعات داراي مرغوبيت قطعات داراي عارضه
۱  آزادشهر شهرک صنعتي آزادشهر ۲۲۵/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط دانلود
۲  آزادشهر ناحيه صنعتي آقچلي ۱۶۵/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۳  آق قلا  شهرک صنعتي آق قلا ۶۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط دانلود
۴  آق قلا شهرک صنعتي گرگان۳  –  بصورت نقد و اقساط
۵  بندرتركمن   شهرک صنعتي بندرتركمن  ۲۳۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط دانلود
۶  بندرگز شهرک صنعتي بندرگز ۶۰۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۷  بندرگز  ناحيه صنعتي گزغربي  ۱۶۵/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط
۸   راميان  شهرک صنعتي راميان  ۲۵۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط
۹  علي آباد  شهرک صنعتي علي آباد ۵۰۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۱۰  علي آباد   ناحيه صنعتي فاضل آباد  ۳۰۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط دانلود
۱۱  كردكوي  شهرک صنعتي كردكوي  ۴۰۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط دانلود
۱۲  كردكوي  ناحيه صنعتي امام خميني ۱۸۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۱۳  گرگان  شهرک صنعتي گرگان۱ ۵۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۱۴  گرگان  شهرک صنعتي گرگان۲  ۵۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۱۵  گرگان  ناحيه صنعتي هزارجريبي ۱۸۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط
۱۶ گرگان  ناحيه صنعتي گوزن فارس  ۱۶۵/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط
۱۷  مراوه تپه  شهرک صنعتي مراوه تپه  ۷۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط دانلود
۱۸  مينودشت  شهرک صنعتي مينودشت ۵۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط دانلود
۱۹  گميشان  ناحيه صنعتي بناور ۱۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۲۰  كلاله  ناحيه صنعتي كلاله  ۲۵۰/۰۰۰  بصورت نقد و اقساط
۲۱  كلاله   ناحيه صنعتي دهنه ۱۶۵/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط
۲۲  گنبد   شهرک صنعتي گنبد  ۵۵۰/۰۰۰ بصورت نقد و اقساط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *