قیمت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان

قیمت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان –  سال ۹۶

 

ردیف شهرستان شهرک/ناحیه صنعتی قیمت(ریال) شرایط پرداخت قطعات داراي مرغوبيت قطعات داراي عارضه
۱  آزادشهر شهرک صنعتي آزادشهر ۲۴۶/۰۰۰ ۳۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه دانلود
۲  آزادشهر ناحيه صنعتي آقچلي ۱۶۵/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۳  آق قلا  شهرک صنعتي آق قلا ۷۱۲/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه دانلود
۴  آق قلا شهرک صنعتی اترک ۲۸۴/۰۰۰ ۱۰ درصد نقد الباقی ۴۸ ماهه
۵  بندرتركمن   شهرک صنعتي بندرتركمن ۲۵۲/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه دانلود
۶  بندرگز شهرک صنعتي بندرگز ۶۵۷/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه
۷  بندرگز  ناحيه صنعتي گزغربي ۱۶۵/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ماهه
۸   راميان  شهرک صنعتي راميان ۲۱۹/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه
۹  علي آباد  شهرک صنعتي علي آباد کتول ۶۰۲/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه
۱۰  علي آباد   ناحيه صنعتي فاضل آباد ۳۲۸/۵۰۰ ۲۰درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه دانلود
۱۱  كردكوي  شهرک صنعتي كردكوي ۴۳۸/۰۰۰ ۳۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه دانلود
۱۲  كردكوي  ناحيه صنعتي امام خميني ۱۸۰/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۱۳  گرگان  شهرک صنعتي گرگان۱ ۶۰۲/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه
۱۴  گرگان  شهرک صنعتي گرگان۲ ۶۰۲/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه
۱۵  گرگان  ناحيه صنعتي هزارجريبي ۱۸۰/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۱۶ گرگان  ناحيه صنعتي گوزن فارس  ۱۶۵/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۱۷  مراوه تپه  شهرک صنعتي مراوه تپه  ۷۰/۰۰۰ ۵ درصد نقد الباقی ۴۸ ماهه دانلود
۱۸  مينودشت  شهرک صنعتي مينودشت ۶۰۲/۰۰۰ ۳۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه دانلود
۱۹  گميشان  ناحيه صنعتي بناور ۱۵۰/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۲۰ گالیکش  ناحيه صنعتي گلستان ۲۷۴/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۲۱  كلاله   ناحيه صنعتي دهنه ۱۶۵/۰۰۰ ۲۰ درصد نقد الباقی ۴۲ ماهه
۲۲  گنبد   شهرک صنعتي گنبد ۶۰۲/۰۰۰ ۴۰ درصد نقد الباقی ۳۶ ماهه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *