فرم درج شکایت

در راستای سیاست پاسخگوئی و بمنظور تکریم و پیگیری درخواستهای شما، “دفتر پیگیری و رسیدگی به شکایات” در شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان تشکیل گردیده است.

شما کاربر محترم می توانید درخواستهای مکتوب خود را بمنظور پیگیری و رسیدگی با پر کردن فرم زیر به این دفتر ارسال نمایید.

تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد.

  • مشخصات شاکی

  • مایل به پاسخگویی بصورت

 

تایید هویت