سند ششدانگ مالکیت شهرک صنعتی گرگان ۲ صادر شد

DSC05715

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از صدور   سند ششدانگ مالکیت شهرک صنعتی گرگان ۲ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان، محمد ایری اظهار داشت: امید است با تنظیم صورتمجلس تفکیکی برابر قطعات مورد واگذاری ددر سال آتی زمینه انتقال اسناد اراضی به صاحبان صنایع فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی دارای ضوابط و مقررات خاص خود می باشد افزود: تا زمان صدور سند مالکیت دفترچه قراردادهای حق انتفاع صادر شده، همردیف اسناد رسمی بوده و  قابل استفاده برای صنعتگران حتی به عنوان وثیقه تسهیلات است.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی گلستان  یادآور شد: صنعتگران برای اعمال هرگونه تغییرات در حقوق خود لازم است مجوزهای لازم را از شرکت شهرک های صنعتی استان اخذ کنند.

وی افزود: یکی از موارد دارای اهمیت برای متقاضیان سرمایه گذاری داشتن سند مالکیت اراضی صنعتی مورد واگذاری به منظور تثبیت مالکیت خود نسبت به واحد تولیدی  بوده که همواره ب عنوان یکی از دغدغه های صاحبان صنایع مطرح است.

ایری گفت: بر این اساس شرکت شهرک های صنعتی تلاش خود را برای صدور سند مالکیت ششدانگ اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی به کار گرفته تا این دغدغه رفع شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *