سرپرستان شهرك ها و نواحي صنعتي

   سرپرست شهرك صنعتي آق قلا

جناب آقای عباس خراسانی

تلفن : ۰۱۷۳۴۵۳۳۴۱۰

پست الکترونی:

  سرپرست شهرك صنعتي بندرگز / گزغربي

جناب آقای علیرضا فرنیا

تلفن : ۰۱۷۳۴۳۹۳۲۳۳

پست الکترونیکی:

سرپرست شهرك  صنعتي گنبد، مراوه تپهف ناحیه صنعتی گلستان

جناب آقای توکلی

تلفن :۰۱۷۳۳۲۸۷۰۲۷

پست الکترونیکی:

سرپرست شهرك صنعتي علي آباد/ راميان/ آزادشهر/ مينودشت/ آقچلي

جناب آقای محمود زنگانه

تلفن : ۰۱۷۳۴۲۴۹۰۸۹
پست الکترونیکی:

سرپرست شهرك صنعتي كردكوي / امام خميني

جناب آقای مهدی پرستش

تلفن :۰۱۷۳۲۲۲۸۰۹۱

پست الکترونیکی:

سرپرست شهرك صنعتي گرگان ۱ / گرگان ۲ / هزارجريبي

جناب آقای فرهاد حاجی محمد

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰-۰۱۷

پست الکترونیکی:

سرپرست ناحيه صنعتي فاضل آباد / گوزن فارس

جناب آقای عباس خراسانی

تلفن :۰۱۷۳۲۴۳۳۰۰۵

پست الکترونیکی:

سرپرست ناحيه صنعتي كلاله / دهنه

جناب آقای سیدابوالفضل هاشمی

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰-۰۱۷

پست الکترونیکی:

سرپرست شهرك صنعتي بندرتركمن/بناور/گميشان

جناب آقای امیر کرد

تلفن :۰۱۷۳۲۴۳۶۱۰۰

پست الکترونیکی:

سرپرست منطقه ويژه اقتصادي اترك (گرگان۳)

جناب آقای امین مقدم

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰-۰۱۷

پست الکترونیکی:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *