دفتر حراست

به اطلاع مراجعین و صنعتگران محترم مستقر در شهرکهای صنعتی میرساند:

 نظارت بر فعالیت دستگاه اجرایی برای اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، از جمله وظایف دفاتر حراست می باشد. لذا در راستای حفظ و صیانت از اصول و دستاوردهای والای انقلاب اسلامی و ارتقاء فرهنگ نظارت عامه و در جهت افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،دفتر حراست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران آماده دریافت گزارشهای مستند و پیشنهادهای مستدل شما می باشد…