توسعه خوشه صنعتی

به مجموعه‌ی فعال در يك گرايش از كسب وكار گفته مي شود كه در يك منطقة جغرافيايي متمركز شده، امكان همكاري در تكميل فعاليت هاي يكديگر را داشته و از چالش ها و فرصت‌هاي مشترك برخوردار باشند.
توسعه‌ی خوشه:
فرايندي ۳ تا ۵ ساله است كه طي آن ظرفيت هاي موجود در خوشه، از طريق توانمند سازي پايا و معطوف به استفاده از فرصت هاي محيطي شكوفا مي شود. ارتقاي میزان هم افزایی و ارتقای سطح سرمايه‌ی اجتماعي و توسعه و بسط شبكه هاي كسب و كار در درون خوشه از محوري ترين فعاليت ها در اين فرآيند شناخته مي شوند.

kh

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *