معاونين و مدیران شركت

 معاون صنايع كوچك

سید رضا مسلمي عقيلي
تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 معاون عمران و محيط زيست

حسن جسماني
تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 مدير برنامه ريزي و امور اقتصادي

مهدي پرستش
تلفن :۳۲۳۲۰۵۹۴

پست الکترونیکی:

 مدير حقوقي و امور قراردادها

محمد ايري
تلفن : ۳۲۳۴۲۵۰۵

پست الکترونیکی:

 مدير حراست

بهزاد شريفي

تلفن :۳۲۲۲۸۰۹۱

پست الکترونیکی:

 مدير دفتر فني، نظارت و امور پيمان ها

امير كرد
تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 ذيحساب و رئيس گروه مالي

امير فرحي
تلفن :۳۲۴۳۳۰۰۵

پست الکترونیکی:

 رئيس گروه برنامه ريزي و امور اقتصادي

طيبه خطيري

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 رئيس گروه رفاه و كارگزيني

فرهاد حاجي محمد
تلفن :۳۲۴۳۶۱۰۰

پست الکترونیکی:

 مسئول روابط عمومي 

روح اله هراتي
تلفکس : ۳۲۳۳۲۰۴۰

پست الکترونیکی:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *