معاونين و مدیران شركت

 معاون صنايع كوچك

سید رضا مسلمي عقيلي
تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

   سرپرست معاون عمران و محيط زيست

حسمیدرضا نوروزیان
تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 

بهزاد شریفی

تلفن :۳۲۳۲۰۵۹۴

پست الکترونیکی:

 مدير حقوقي و امور قراردادها

محمد ايري
تلفن : ۳۲۳۴۲۵۰۵

پست الکترونیکی:

 مدير حراست

مهدی اسماعیلی

تلفن :۳۲۲۲۸۰۹۱

پست الکترونیکی:

   سرپرست مدير دفتر فني، نظارت و امور پيمان ها

مهدی اسمعیلی

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 ذيحساب و رئيس گروه مالي

امير فرحي
تلفن :۳۲۴۳۳۰۰۵

پست الکترونیکی:

 رئيس گروه برنامه ريزي و امور اقتصادي

طيبه خطيري

تلفن : ۳۲۵۴۵۰۴۰

پست الکترونیکی:

 مدیر برنامه ریزی و امور متقاضیان 

فرهاد حاجي محمد
تلفن :۳۲۴۳۶۱۰۰

پست الکترونیکی:

 مشاور مدیرعامل و مسئول روابط عمومی

روح اله هراتي
تلفکس : ۳۲۳۳۲۰۴۰

پست الکترونیکی:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *