اطلاعات تماس

حوزه مدير عامل: ۳۲۳۲۸۰۸۰-۰۱۷ ، ۳۲۳۴۵۰۴۰-۰۱۷
معاون صنايع كوچك: ۳۲۳۴۲۵۰۲ – ۰۱۷
معاون عمران ومحيط زيست: ۳۲۳۴۲۵۰۳- ۰۱۷
مدير برنامه ريزي ، پشتيباني و منابع انساني:  ۳۲۳۳۲۰۴۲ – ۰۱۷
مدير حراست: ۳۲۳۴۲۵۰۴ – ۰۱۷
مدير حقوقي: ۳۲۳۴۲۵۰۵ – ۰۱۷
رئيس گروه مالي و ذيحساب: ۳۲۳۵۴۲۱۷- ۰۱۷
رئيس گروه رفاه و کارگزینی: ۳۲۲۴۴۴۱۸- ۰۱۷
مسئول روابط عمومي:  ۳۲۳۳۲۰۴۰-۰۱۷
نمابر: ۳۲۳۳۳۷۲۱-۰۱۷
كد پستي: ۴۹۱۶۶-۳۶۵۹۱
روح اله هراتی/ مسوول روابط عمومی

ایمیل:rhharati@yahoo.com

سامانه پیامک: ۳۰۰۰۴۱۴۷

نمابر: ۰۱۷۳۲۳۳۲۰۴۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *