آگهي فراخوان عمومي

download

 

شركت شهرك هاي صنعتي استان گلستان در نظر دارد در راستاي عملياتي نمودن برنامه هاي خود در حوزه حمايت از صنايع كوچك و توسعه خوشه هاي صنعتي، پروژه خوشه طيور استان گلستان را در سال ۱۳۹۶ عملياتي نمايد.لذا از مشاورين واجد شرايط كه داراي حداقل مدرك عامليت توسعه خوشه هاي كسب و كار (CDA) مي باشند، دعوت مي گردد تا از تاريخ چاپ اين فراخوان لغايت ۳ روز نسبت به دريافت اسناد فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی ملی مناقصات و سایت اطلاع رسانی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان مراجعه نمایند و یا با در دست داشتن معرفی نامهكتبي به واحد مناقصات شركت شهرك هاي صنعتي استان گلستان به آدرس گرگان، خيابان وليعصر، عدالت ۱۲، پلاك ۱۳، مراجعه فرمايند.

ضمنا اسناد دريافتيمي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶  تكميل و طي نامه كتبي به اين شركت ارسال گردد.

وصول اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی به لحاظ دعوت و انتخاب مشاوران برایشرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان ایجاد نمی نماید.

در ضمن فرم آگهی اینترنتی فراخوان از طریق صفحه الکترونیکیHTTP://IETS.MPORG.IRو نشانی اینترنتیشرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان WWW.GIEC.IRقابل دسترسی است.

مدت پروژه ۳۶ ماهه، مبلغ برآورد پروژه : ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۲/۲  ريالو از محل منابع داخلي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي ۳۲۲۴۴۴۱۸ و ۳۲۳۴۵۰۴۱ واحد صنايع كوچك تماس حاصل فرماييد.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *