آمار شهرک ها و نواحی صنعتی

امکانات زیر بنایی در شهرک ها و نواحی صنعتی تا تاریخ  ۹۵/۰۱/۰۱

شهرک/ناحیه صنعتی
اراضي در اختيار
زمين صنعتي
آب
برق
گاز
تلفن
اينترنت
  (فيبرنوري)
اينترنت
( Dialup)
ايستگاه
آتش نشاني
تصفيه خانه
شهرک صنعتي آزادشهر ۶۵ ۵۳ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي آق قلا ۱۶۸٫۴ ۱۲۳٫۶ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
شهرک صنعتي بندرتركمن ۵۰ ۳۳٫۲ دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي بندرگز ۷۳ ۴۹٫۱ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
شهرک صنعتي راميان ۳۲ ۲۴٫۸ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي علي آباد ۷۱ ۳۶٫۲ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد
شهرک صنعتي كردكوي ۶۲ ۴۱٫۸ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي گرگان۱ ۴۰٫۲ ۲۸٫۹ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي گرگان۲ ۴۰ ۲۲٫۶ دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد
شهرک صنعتي گرگان۳ ۱۰۰۷٫۲ ۱۵۷٫۵ دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي گنبد ۱۰۰٫۶ ۸۲٫۱ دارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد
شهرک صنعتي مراوه تپه ۱۰۰ ۱۸ دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
شهرک صنعتي مينودشت ۴۱٫۵ ۲۹ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد
ناحيه صنعتي امام خميني ۱۰ ۷٫۲ دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد
ناحيه صنعتي آقچلي ۲۰ ۱۵٫۱۱ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد
ناحيه صنعتي بناور ۱۰ ۷٫۰۳ دارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
ناحيه صنعتي خان ببين ۰ ۰ ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي دهنه ۱۰ ۸٫۸ دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي فاضل آباد ۲۵ ۱۹٫۱ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي كلاله ۴۲٫۱ ۲۶٫۵۷ دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي گزغربي ۱۱٫۹ ۹٫۵ دارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد دارد
ناحيه صنعتي گميشان ۲۰ ۱۵ ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي گوزن فارس ۲۴٫۸۸ ۱۷٫۸ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد
ناحيه صنعتي هزارجريبي ۱۵٫۷ ۱۰٫۵ دارد دارد دارد دارد ندارد دارد ندارد          دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *